zaba_logo_zelena.jpg PODVODNÍ RAGBY  FA TJ ČZU PRAHA zaba_logo_zelena.jpg
TURNAJE A LIGA KALENDÁŘ AKCÍ PRAVIDLA TRÉNINKY HISTORIE SLOVNÍK ODKAZY

PRAVIDLA PODVODNÍHO RAGBY

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
TOTO JSOU STARÁ PRAVIDLA, NOVÉ SE PŘIPRAVUJÍ A HNED JAK BUDE MOŽNÉ, TAK ZDE BUDOU.
( JDE JEN O NĚKOLIK DROBNOSTÍ  A KOMENTÁŘE)

Podvodní ragby je kolektivní hra, kterou hrají 2 mužstva složená
ze 6 hráčů pod hladinou v plaveckém bazénu. Každý hráč je vybaven
základní potápěčskou výstrojí, ( ploutve, maskA a dýchací trubicE).
Účelem hry je umístit míč do branky soupeře. Branky jsou umístěny
na dně na stranách bazénu (viz. obrázek dole).

1. Hrací prostor a výbava
1.1. Hrací prostor
1.2. Branky
1.3. Míč

2. Složení mužstva a vybavení hráčů
2.1. Složení mužstva
2.2. Vybavení hráčů
2.3. Označení hráčů

3. Rozhodčí a jejich vybavení
3.1. Počet, práva a povinnosti rozhodčích
3.2. Vybavení rozhodčích

4. Hra
4.1. Zahájení hry
4.2. Hrací doba
4.3. Stav zápasu
4.4. Přerušení hry

5. Nedovolená hra
5.1. Nedovolená hra

6. Trestné hody a vyloučení hráče
6.1. Volný hod
6.2. Vyloučení hráče
6.3. Pokutový hod
6.4. Pravidlo výhody

7. Všeobecně
7.1. Organizace

1. Hrací prostor a výbava

1.1. Hrací prostor

1.1.1. Hloubka vody má být 3,5 - 5 m.*
1.1.2. Hrací prostor má být 8 - 12 m široký a 12 - 18 dlouhý.**
1.1.3. Otevřená strana hracího prostoru je označena linkou na hladině.
1.1.4. Další linka, rovnoběžná s touto ve vzdálenosti 3 m označuje střídací pásmo
1.1.5. Střídací prostor je na obou stranách bazénu a má být označen. Střídací prostor je celá kratší strana hrací plochy.
1.1.6. Střídací lavičky jsou na obou stranách bazénu ve střídacím prostoru.
1.1.7. Trestné lavičky musí být umístěny vedle prostoru pro střídání a musí být od něj zřetelně odděleny.
1.1.8. Rozhodčí upozorní kapitány mužstev na přesnou polohu střídacích prostorů před zápasem.

1.2. Branky

1.2.1. Branky jsou dva pevné kovové koše, které jsou umístěny na dně bazénu uprostřed čelních stěn hracího prostoru. Koše musí být umístěny na dně bazénu
takovým způsobem, aby nebylo možné za nimi (mezi stěnou a košem) protlačit míč.
1.2.2. Rozměry: výška - 450 mm a vnitřní průměr horního okraje 390 - 400 mm
1.2.3. Vrchní okraj musí být kryt měkkým materiálem (gumová páska, hadice apod.).

1.3. Míč

1.3.1. Pro hru se používá míč naplněný slanou vodou tak, aby měl větší měrnou hmotnost než voda v bazénu a volně klesal ke dnu. Rychlost klesání má být 1000 - 1500 mm za sekundu.
1.3.2. Obvod míče má být pro muže 520 - 540 mm a pro ženy 490 - 510 mm.
1.3.3. Barva má být černobílá kombinace nebo celý červený.

Poznámka: Jsou-li shledány nesrovnalosti, rozhodne povrchový rozhodčí, zda se bude hrát či nikoliv. Bude-li se hrát i při nesrovnalostech, musí se povrchový rozhodčí přesvědčit, zda jsou zapsán ve zprávě o zápasu.
* - Při jiných než pásmových a světových mistrovství může být hloubka zmenšena, je-li to uvedeno v pozvánce.
** - Při mezinárodních mistrovstvích se dává přednost maximálním rozměrům.

2. Složení mužstva a vybavení hráčů

2.1. Složení mužstva

2.1.1. Mužstvo může přihlásit do zápasu maximálně 15 hráčů (6 ve hře, 5 hráčů je připraveno na střídání, 4 náhradníci). Minimální počet je 6 hráčů. Povrchový rozhodčí musí zajistit, aby čísla hráčů, jejich jména a číslo a jméno kapitána byla zapsána ve zprávě o zápasu.
2.1.2. 5 hráčů připravených na střídání sedí během hry na střídacích lavičkách. Střídání hráčů (mezi lavičkou a hracím prostorem) není ničím omezeno. Střídající hráč nesmí dříve do vody, dokud jiný z hráčů zcela neopustil vodu (včetně ploutví či kterékoliv části těla nebo výstroje) na brankové čáře strany jeho mužstva. Střídající hráč musí vstoupit do hracího prostoru střídacím pásmem.
2.1.3. Mužstvo má právo dále během hry vystřídat 2 náhradní hráče. Vystřídání je možné provést při přerušení hry. Střídání nesmí být důvodem k přerušení hry. Povrchový rozhodčí musí být předem upozorněn na střídání hráčů a zároveň musí být informován o záměně čísel a jmen hráčů. V hracím protokolu musí být uvedeni všichni (max. 15) hráči mužstva. Vystřídaný hráč se stává náhradníkem a může být ještě jednou nasazen do hry, což je považováno za vystřídání druhého hráče.

2.2. Vybavení hráčů

2.2.1. Každý hráč má být vybaven ploutvemi o maximální délce 65 cm, maskou a dýchací trubicí. Delší ploutve musí být zkráceny tak, aby jejich celková délka nepřesáhla uvedenou hranici. Nelze používat monoploutev ani ploutve nastavené laminátem, či vyztužené laminátovou nebo kovovou vložkou. Veškeré vybavení musí být takové, aby neohrožovalo ostatní hráče při hře, tzn. bez vyčnívajících kovových hran. Veškeré vyčnívající hrany, spony a ostré prvky musí být překryty (páskou apod.). Hráči nesmí používat čelní dýchací trubici. Brankář nesmí používat červenou čepici. Povrchový rozhodčí je povinen překontrolovat před zápasem vybavení hráčů a musí se přesvědčit, zda je bezpečné a odpovídá pravidlům.
2.2.2. Hráči nesmí nosit nic, co by mohlo způsobit ublížení jinému hráči. Nehty musí být ostříhány nakrátko a tělo nesmí být natřeno krémem nebo tukem. Je dovoleno svázání prstů tenkou páskou za předpokladu, že prsty zůstávají ohebné.
2.2.3. Brankář může používat ochranu hlavy, Pokud ji používá nesmí vyplavávat na polovinu soupeře.
2.2.4. Pokud se na výbavě hráčů vyskytne závada, má hráč během hry opustit hrací prostor, aby si závadu opravil. Hráč může opravit svoji výstroj ve hracím prostoru, nesmí tím však narušovat průběh hry. Pokud hráč opouští hrací prostor za účelem opravy výstroje musí tak učinit podle pravidel střídání (2.1.2.) t.j. ve střídacím prostoru. Do hry se může zapojit tehdy, přesvědčil-li se povrchový rozhodčí, že jeho výstroj je zcela v pořádku.

2.3. Označení hráčů

2.3.1. Každé družstvo musí mít plavky a číslované čepice stejné barvy. Čepice musí mít chrániče uší.
2.3.2. Každé družstvo musí mít jednu tmavomodrou a jednu bílou soupravu plavek a čepic. Domácí mužstvo nebo mužstvo uvedené na rozpisu zápasů jako první (vlevo) hraje v modrých barvách.
2.3.3. Brankáři obou mužstev mají číslo 1.
2.3.4. Kapitáni obou mužstev sdělí před začátkem hry hlavnímu rozhodčímu čísla všech hráčů. Kapitáni obou mužstev mají být označeni páskou na nadloktí.
2.3.5. Mužstvo hrající v modrých plavkách a čepičkách musí být označeno černými nátepníky na zápěstí.

3. Rozhodčí a jejich vybavení

3.1. Počet práva a povinnosti

3.1.1. Za průběh zápasu jsou odpovědni nejméně tři rozhodčí a jejich rozhodnutí jsou závazná. V případě turnajů, nebo u zvlášť významných zápasů se doporučuje, aby měl povrchový rozhodčí jednoho nebo více asistentů, kteří zastupují rozhodčího v následujících povinnostech:

 • hlídání času

 • prohlídky osobní výstroje před zahájením zápasu

 • kontrola hráčů. kteří opouštějí hrací prostor za účelem úpravy výstroje a střídání

 • počítání skóre

 • pořizování protokolu o průběhu zápasu

 • kontrolu vyloučených hráčů

3.1.2. Dva rozhodčí jsou ve vodě, každý na jedné delší straně hracího prostoru a nazývají se rozhodčí pod vodou.

 • signalizují docílení branky (dvěma dlouhými hvizdy) a nedovolenou hru, míč rozhodčího, míč mimo hrací prostor

 • zahajují hru pokud ji přerušili (po volném hodu)

3.1.3. Povrchový rozhodčí pozoruje a řídí hru z podélné strany bazénu (hracího prostoru). Kontroluje

 • hrací dobu

 • délku trestu

 • střídání

 • signalizuje začátek hry (první a druhý poločas, po docílení branky a po vhazování)

 • trestá přestupky na hladině

3.1.4. Rozhodčí okamžitě přeruší hru, pokud podle jejich názoru došlo k vážnému ublížení hráči. Zraněnému se poskytne pomoc. Do hry může vstoupit hráč z lavice pro střídající hráče (viz. pravidlo 2.1.2.). Hra je následně zahájena míčem rozhodčího.
3.1.5. Rozhodčí mají právo odvolat hráče ze hry: když je hráč zřetelně příliš vyčerpán, má-li hráč vadnou výstroj. Odvolaný hráč se posadí na střídací lavici a je vystřídán jiným hráčem (viz. 2.1.2.). Byla-li hra přerušena, je následně zahájena míčem rozhodčího.
3.1.6. Rozhodčí mají právo vyloučit hráče ze hry (do konce zápasu a při zvlášť závažném provinění do konce turnaje): Při nesportovním chování. V případě nesportovního chování hráč nesmí být nahrazen střídajícím hráčem ani náhradníkem. (Ve vodě hraje dále o jednoho hráče méně). Poruší-li hráč opakovaně pravidla hry. V případě opakovaného porušení pravidel smí být vyloučený hráč po uplynutí 2 minut trestu nahrazen střídajícím hráčem ze střídací lavice. (Nesmí však do hry vstoupit další náhradník - na střídací lavici je nadále o 1 hráče méně, ale ve vodě je plný počet hráčů). V tomto případě nelze uplatnit bod 6.2.7. Toto pravidlo znamená, že mužstvo musí hrát bez jednoho hráče až do konce zápasu. Pravidlo se má používat ve vyjímečných případech. Rozhodčí může vyloučit i brankáře, přičemž není možné uplatňovat pravidlo 6.2.5. (nemůže místo něj nastoupit trest jiný hráč). Brankář je v této souvislosti hráč, který má čepici s číslem 1 (pravidlo 2.3.3.). Hráč, který byl vyloučen, nemůže nastoupit ani v příštím zápasu. Je-li hráč vyloučen do konce turnaje. může za něj v dalších zápasech nastoupit náhradník. Pokud si rozhodčí není jist, zda má vyloučit hráče ze hry nebo udělit dvouminutový trest (vyloučení na 2 minuty), měl by vždy nařídit vyloučení na 2 minuty. V méně závažných případech je lepší udělit výstrahu a nebo vyloučit na 2 minuty. V případě výstrahy je třeba hráče osobně upozornit, že při opakovaném přestupku bude vyloučen ze hry. Potrestaný hráč je vyloučen do konce hry a počet hráčů nesmí být doplněn z náhradníků.
3.1.7. Během hry je možné vyměnit míč pouze se souhlasem povrchového rozhodčího, který zkontroluje, zda jsou o výměně informováni oba kapitáni. Důvod výměny se zapíše do zprávy o zápase.
3.1.8. Rozhodčí pod vodou musí vždy ukázat i rozhodnutí druhého rozhodčího pod vodou (souhlasně).
Rozhodčí pod vodou používají následující signály:

SITUACE

ZVUKOVÉ SIGNÁLY

VIZUÁLNÍ SIGNÁLY

Začátek hry

spojitý dlouhý

 

Přerušení hry

opakované krátké

 

Dosažení branky

dva dlouhé

Vztyčená paže se sevřenou pěstí.

Volný hod

opakované krátké

Jedna ruka ukazuje dolů, druhá ve směru, kterým se bude volný hod rozehrávat. (Bez pískání znamená gesto výhodu.)

Vyloučení na 2 minuty

opakované krátké

Rozhodčí ukazuje směrem na vyloučeného hráče a druhá ruka vztyčená ukazuje číslo 2.

Pokutový hod

opakované krátké

Zkřížené ruce nad hlavou a ukázání na stranu, kde se bude pokutový hod provádět.

Začátek volného hodu

spojitý dlouhý

 

Začátek pokutového hodu

spojitý dlouhý

 

Vhazování míče rozhodčího

spojitý dlouhý

 

Pokračování ve hře

 

 

Pravidlo výhody

 

Opakované ukazování paží směrem, ve kterém má hra pokračovat.

Konec poločasu (zápasu)

opakované krátké

Obě ruce zkřížené na prsou.

3.2. Vybavení rozhodčích

3.2.1. Oba rozhodčí pod vodou mohou používat potápěčský přístroj se stlačeným vzduchem, pokud to uznají za vhodné. U světových a pásmových mistrovství musí být alespoň jeden rozhodčí vybaven dýchacím přístrojem.
3.2.2. Povrchoví rozhodčí mají mít bílé oblečení.
3.2.3. Rozhodčí pod vodou musí mít alespoň horní část potápěčského obleku nebo vestu (alespoň triko).

4. Hra

4.1. Zahájení hry

4.1.1. Při zahájení hry a nebo druhého poločasu se míč umístí do středu hrací plochy na dno bazénu. Pro stabilizaci míče je možno použít kovového kroužku nebo misky za předpokladu, že neohrozí hráče. Každé družstvo je připraveno na své brankové čáře tak, aby se každý hráč alespoň jednou rukou dotýkal stěny.

 • Střídající hráči sedí na střídací lavici. Povrchový rozhodčí zahájí hru dlouhým hvizdem.

 • Při špatném zahájení se zahájení opakuje. Měření času se vrací na nulu (platí pro zahájení hry v obou poločasech).

4.1.2. Po docílení branky se mužstvo vrátí na svou brankovou čáru. Před zahájením hry se hráči musí dotknout minimálně jednou rukou okraje bazénu. Zahajuje družstvo, které dostalo branku. Pokud hra začala dříve než hráči dosáhli své brankové čary (po docílení branky nebo po pokutovém hodu), musí tak učinit dříve než se zapojí do hry.
4.1.3. Pokud se zahajuje hra po docílení branky, je třeba, aby hráči mužstva, které hru zahajuje, drželi míč viditelně (ne za zády, mezi nohama apod.) až do doby, kdy jsou atakováni soupeřem.
4.1.4. Po provedeném pokutovém hodu pokračuje hra podle bodu 4.1.2. pravidel.

 • Pokud byla branka vstřelena, míč dostává mužstvo, které obdrželo branku.

 • Pokud branka vstřelena nebyla, míč dostává družstvo, které provádělo pokutový hod a hrají od brankové čáry.

4.1.5. Byla-li hra přerušena, aniž by byl nařízen pokutový nebo volný hod, vhazuje míč do vody rozhodčí (míč rozhodčího - míč vhozený rozhodčím) tak, aby žádné družstvo nebylo ve výhodě (poblíž střední části hracího prostoru). Hráči se nesmí dotknou míče dříve, než se míč dotkne hladiny. Pokud se tak stane nařídí se volný hod podle pravidla 5.1.12.

4.2. Hrací doby

4.2.1. Hra trvá 2 x 15 minut čistého času. U turnajů si hrací dobu může určit pořadatel a je povinen ji uvést v propozicích (viz. herní řád turnajů).
4.2.2. Poločas - při hře 2 x 15 minut musí přestávka trvat 4 minuty. Mužstva si mění strany. Rozhodčí pod vodou si strany nemění.
4.2.3. Při všech přerušeních hry se zastavuje čas.
4.2.4. Je-li třeba, musí se prodloužit hrací doba, aby mohl být proveden a dokončen pokutový hod.Pokutový hod je nutno provést vždy bez ohledu na to, že hrací doba vypršela. Toto pravidlo se vztahuje i na volný hod a míč rozhodčího. Hra se zastaví okamžitě po provedení volného hodu.
4.2.5. Skončí-li utkání, ve kterém musí jedno družstvo zvítězit, nerozhodně, prodlouží se po 3 minutové přestávce a 5 minutovým prodloužením, které se hraje, systémem náhlá smrt. Mužstvo, které první vstřelí branku vyhrává a zápas okamžitě končí. Je-li výsledek stále nerozhodný, provádí každé mužstvo 3 pokutové hody. Zahajující mužstvo určí los. Pokutové hody se provádějí střídavě. Z každého mužstva jsou určeni 3 různí hráči. Obránce se může měnit libovolně. Pokud se hra nerozhodla, pokračuje dále po 1 pokutovém hodu na každé straně. Hra končí vstřelením rozhodující branky.
4.2.6. Každé mužstvo má právo si během zápasu vyžádat 1 minutu oddychový čas (time-out). Vysvětlení: Oddychový čas lze ohlásit pouze během přerušení hry. Povrchový rozhodčí oznámí oddychový čas přerušovaným zvukovým signálem a minuta se počítá s patřičným zpožděním. Pokračování hry zajistí povrchový rozhodčí ve stejné situaci, v jaké byla přerušena.

4.3. Stav zápasu

4.3.1. Branky se docílí, je-li míč zcela pod horním okrajem koše. Tento stav signalizuje rozhodčí pod vodou 2 dlouhými signály a pokrčenou zdviženou rukou sevřenou v pěst. Hra se považuje za přerušenou při prvním zvukovém signálu.
4.3.2. Při turnajích získává vítězné mužstvo 2 body, v nerozhodném zápase získávají obě mužstva 1 bod, poražené mužstvo nezískává žádný bod.

 • Vítězem turnaje je mužstvo s nejvíce body.

Mužstva se stejným počtem bodů se hodnotí následovně:

 • Při stejném počtu bodů je rozhodující rozdíl branek.

 • Při stejném rozdílu branek je lepší mužstvo, které vstřelilo větší počet branek.

 • Je-li počet vstřelených branek stejný, rozhoduje o umístění vzájemné utkání.

 • Končí-li vzájemné utkání nerozhodně, postupuje se, je-li třeba, podle bodu 4.2.5. pravidel.

4.4. Přerušení hry

4.4.1. Hra se přeruší při:

 • Nařízení pokutového nebo volného hodu.

 • Vhazování míče rozhodčího.

 • Docílení branky.

4.4.2. Při přerušení hry se zastavuje měření času.
4.4.3. Hra se přerušuje:

 • Opakovanými krátkými signály při pokutovém hodu, volném hodu, míči rozhodčího a na konci poločasu.

 • Dvěma dlouhými signály při docílení branky.

5. Nedovolená hra

5.1. Nedovolená hra

5.1.1. Napadání soupeřovy masky - úmyslné stržení nebo úder do masky, napadání míčem při zbytečně tvrdé hře.
5.1.2. Napadání soupeřovy dýchací trubice - úmyslné stržení nebo úder při zbytečně tvrdé hře.
5.1.3. Napadání soupeřových ploutví - jakékoliv úmyslné stržení nebo držení ploutví.*
5.1.4. Držení nebo stahování soupeřových plavek.
5.1.5. Odstrkování se od soupeře nebo tahání za účelem dosažení hladiny nebo zanoření, nebo zvýšení vlastní rychlosti nebo zpomalení soupeře. Toto neplatí drží-li jeden z hráčů míč.
5.1.6. Úmyslné kopnutí nebo jiné udeření soupeře. Brankář nesmí útočníky zahánět kopáním, může však nohou zaútočit na míč. Vyvíjení tlaku na soupeřovu hlavu nebo otáčení soupeřovou hlavou na hladině nebo používat nepřiměřenou sílu na soupeřovu hlavu v průběhu hry.
5.1.7. Držení soupeře kolem krku. (Vždy vyloučení.)
5.1.8. Pokračování ve hře po padnutí branky nebo pokutovém hodu, aniž předtím byla zaujata startovní pozice.
5.1.9. Hráč, který nemá míč, nesmí jiného hráče tahat či strkat z koše.
5.1.10. Přítomnost více než 6 hráčů u mužstva ve vodě v libovolném okamžiku při hře. (Vždy vyloučení.) Je na povrchovém rozhodčí a jeho asistentech (viz. 3.1.1.), zda je v prostoru pro střídání v libovolném okamžiku hry odpovídající počet hráčů. Pokud hráč chybí (opustí střídací prostor), a neoznámí-li to povrchovému rozhodčímu, může to povrchový rozhodčí posoudit jako situaci, kdy je ve hře více hráčů a může trestat podle pravidla 5.1.10.
5.1.11. Držení soupeře, který nemá míč.** Hráče nelze držet ani bezprostředně před uchopením míče (je-li v očekávání přihrávky), ani bezprostředně po odehrání nebo odebrání míče.
5.1.12. Držení míče nad vodou nebo vyhazování míče nad vodu. (Nad vodou je míč tehdy, je-li nad hladinou celý.)
5.1.13. Držení branky nebo uzavření branky vsunutím časti těla.
5.1.14. Posunování branky nohama nebo rukama hráčem útočícího mužstva.
5.1.15. Plavání s míčem mimo hrací prostor. (Míč je mimo hrací prostor, je-li mimo celý.)
5.1.16. Hráči bránícího mužstva se nesmí při bránění držet branky nebo ji uzavírat vsunutím časti těla.
5.1.17. Hráči bránícího družstva nesmí posunovat branku nohama nebo rukama.
5.1.18. Branka může být kryta poziční hrou tělem. Brankář se jí nesmí držet (může se jí však dotýkat), nesmí dávat do branky ruce, nohy, hlavu ani jinou část těla (pozor na rameno v koši). Branky nemůže být kryta ani ploutvemi, protože se tím soupeř vystavuje porušení pravidla 5.1.3.. Při krytí branky brankář kryje branku. Brankář si však může pomoci při orientaci u koše jeho nahmátnutím (dotykem, ne držením).
5.1.19. Napadení hráče nedovoleným způsobem v jisté brankové příležitosti. V tomto případě nařizuje rozhodčí pokutový hod a proto je nutné, aby rozhodčí posoudil, šlo-li o jistou brankovou příležitost. Pokud tomu tak není, má se nařídit volný hod pro porušení některých z pravidel 5.1.1. - 5.1.15..

Poznámka:
* - Rovněž není dovoleno se ploutví úmyslně dotýkat a tím omezovat pohyb soupeře.
** - Hráč, který si s míčem pohazuje, je považován za hráče majícího míč.

6. Trestné hody a vyloučení hráče

6.1. Volný hod

6.1.1. Volný hod může nařídit rozhodčí za porušení pravidel 5.1.1. - 5.1.15..
6.1.2. Volný hod se nařizuje proti mužstvu, které porušilo pravidla.
6.1.3. Hráč soupeřícího družstva obdrží míč na hladině v místě, kde došlo k porušení pravidel. Mužstvo, které porušilo pravidla, odevzdá míč druhému mužstvu nebo jej pustí na dno.

 • Volný hod se provádí na úrovni hladiny.

 • Volný hod, který má být proveden na vlastní polovině, může být zahrán za středu hracího pole.

6.1.4. Hráč, který provádí volný hod, se nesmí pohnout z místa, dokud míč nehodí. Před zahájením volného hodu zvedne výrazně míč na hladinu a teprve potom rozehrává pod vodou. Při rozehrání se pouští stopky na signál rozhodčího, který hru přerušil. Ostatní hráči musí být vzdáleni minimálně 2 m kulovitě od hráče provádějícího volný hod.
6.1.5. Hráč soupeřícího mužstva musí udržovat vzdálenost nejméně 2 m. Jsou-li na hranici 2 m, nesmí hráče provádějícího volný hod rušit. Pokud je tomu tak, nesmí rozhodčí zahájit hru a může doslovně uplatňovat pravidlo 6.1.5..
6.1.6. Signál k volnému hodu dává rozhodčí, který hru přerušil.
6.1.7. Volný hod musí být proveden do 3 sekund po signálu rozhodčího.
6.1.8. Míč nemůže být vhozen přímo do branky, aniž by se ho předtím dotkl hráč z kteréhokoliv mužstva.
6.1.9. Pokud není volný hod proveden správně, získává výhodu volného hodu mužstvo, proti kterému byl volný hod nařízen.

6.2. Vyloučení

6.2.1. Vyloučit hráče může rozhodčí za porušení pravidel 5.1.1. - 5.1.10.. Soupeř mužstva, jehož hráč byl potrestán má zároveň výhodu volného hodu. Za porušení těchto pravidel se trestá rovněž volným hodem. To znamená, že vyloučením je třeba trestat tehdy, jedná-li se s vyjímkou pravidla 5.1.10., o opakované porušení pravidel. porušení pravidla 5.1.10. se trestá vždy vyloučením.
6.2.2. Vyloučení trvá 2 minuty skutečného hracího času. Hra může být zahájena až když vyloučený hráč sedí na trestné lavici. Dosáhl-li soupeř při přesilové hře branky, vrací se vyloučený hráč zpět do hry. To platí bylo-li mužstvo oslabeno. Je-li počet hráčů na trestných lavičkách obou mužstev stejný, mužstvo vyloučením oslabeno nebylo, a vyloučený hráč se do hry nevrací. Minimální počet hráčů ve hře při vyloučení je 4.
6.2.3. Trestná lavice má být v bezprostřední blízkosti povrchového rozhodčího a střídacího prostoru.
6.2.4. Za vyloučeného hráče nesmí nastoupit trest žádný hráč ani náhradník. Pokud se vyloučením trestá porušení pravidla 5.1.10. (nadměrný počet hráčů ve vodě), musí rozhodčí zajistit, aby vodu opustili 2 hráči, takže ve vodě je během vyloučení o 1 hráče méně, než před ním.
6.2.5. Je-li na trestnou lavici poslán brankář (čepice č. 1), může za něj nastoupit trest jiný hráč, pokud je vyloučen za faul na vlastní polovině.
6.2.6. Jestliže mužstvo úmyslně zdržuje hru, může rozhodčí nařídit dvouminutové vyloučení po dvou oficiálních napomenutích. Vyloučený hráč je ten, který způsobil poslední zdržení. Je-li to třeba je umožněno hru úměrně prodloužit.
6.2.7. Během posledních 10 sekund smí vyloučený hráč vstoupit do prostoru ke střídání, ale on ani jiný hráč nesmí do vody dříve, dokud nevyprší doba trestu.

6.3. Pokutový hod

6.3.1. Pokutový hod může nařídit rozhodčí za porušení pravidel 5.1.16. - 5.1.19..
6.3.2. Pokutový hod provádí jeden vybraný hráč z mužstva. Všichni ostatní hráči musí během provádění pokutového hodu mimo hrací prostor. Mohou být ve střídacím pásmu.
6.3.3. Hráč, který provádí pokutový hod (útočník), dostane míč a provádí pokutový hod ze středu hracího prostoru z hladiny.
6.3.4. Obránce nemůže být dále než 2 m od své brankové čáry (stěny bazénu). Obránce nemusí být ohlášeny brankář, nemůže jím být vyloučený hráč.
6.3.5. Obránce nesmí zaútočit, dokud se útočník nepotopí.
6.3.6. Útočník má po signálu 45 sekund na docílení branky. Když se obránce zanoří, musí být po celou dobu v dosahu koše. Výklad: Obránce se nesmí vzdálit od koše za účelem různých aktivit - napadení útočníka, zmocnění se míče apod.. Pokud je obránce od koše odtažen útočníkem, musí se vrátit ke koši, pokud ho útočník pustí. Obránce nesmí útočníka vytlačit na hladinu. Musí zřetelně vynést míč na hladinu. Rozhodčí nesmí v průběhu 45 sekund informovat mužstvo. Vedoucí mužstva nebo spoluhráči mohou hráče informovat z jejich poloviny.
6.3.7. Signál k pokutovému hodu dává povrchový rozhodčí (dlouhý spojitý zvuk - viz. pravidlo 4.1.1.).
6.3.8. Útočník i obránce se mohou v průběhu 45 sekund pokutového hodu vícekrát vynořit a zanořit.
6.3.9. Během pokutového hodu nemůže obránce vhodit míč do soupeřovy branky.
6.3.10. Pokutový hod končí:

 • Když útočník docílí branky, rozhodčí signalizuje dle pravidla 4.4.3..

 • Když obránce získá míč a podrží jej nad hladinou, rozhodčí signalizuje dle pravidla 4.4.3..

 • Když uběhne 45 sekund bez docílení branky, rozhodčí signalizuje dle pravidla 4.4.3..

6.3.11. Přeruší-li se pokutový hod pro porušení pravidel bránících hráčů, pokutový hod se opakuje, ale je-li obráncem brankář a poruší-li pravidlo on, neuplatní se pravidlo 6.2.5.. Kapitán bránícího družstva určí jiného obránce. Hráč, který zavinil opakování pokutového hodu, je po jeho dokončení vyloučen ne 2 minuty. Doba vyloučení se měří od doby, kdy se začíná pokračovat ve hře.
6.3.12. Přeruší-li se pokutový hod pro nekorektní chování hráčů útočícího mužstva, získává soupeř výhodu volného hodu.

6.4. Pravidlo výhody

6.4.1. Pokud kdykoli během hry rozhodčí usoudí, že porušení pravidel nemělo vliv na výhodu mužstva, které mělo v držení míč (a ono samo pravidlo neporušilo), může nechat pokračovat ve hře, jako by k porušení pravidel nedošlo. Nazývá se to pravidlo výhody.
6.4.2. Toto pravidlo musí rozhodčí vždy dodržet.

7. Všeobecně

7.1. Organizace

7.1.1. Klub pověřený organizací ručí za to, že hrací prostor, branky a míč odpovídají pravidlům.
7.1.2. Klub pověřený organizací musí zajistit plné vzduchopřístroje pro rozhodčí pod vodou.
7.1.3. Hráči hrají na svou odpovědnost.

PŘEPSAL: ŠTĚPÁN NETREFA

 
Záznam z komise podvodního ragby konané dne 16.11.2001

Program: upřesnění herního systému pro rok 2002 a doplnění organizace ligových kol

Herní systém:
Bodování v ligovém kole – systém dle počtu účastníků v obou částech ligového kola v opačném pořadí a bonifikací jednoho bodu za vítězství z jednotlivých částí ligy, tzn. za 1. a 5. místo.

Příklad :           1.místo         9+1 bod =      10 bodů
                        2.místo         8 bodů
                        3.místo         7 bodů
                        4.místo         6 bodů
                        5.místo         4+1bod=          5 bodů
                        6.místo         3 body
                        7.místo         2 body
                        8.místo         1 bod

Do celkových výsledků budou započítávány i výsledky z baráže.
V případě nerozhodného výsledku se u 1. části ligy  střílí penalty.
V případě rovnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas s následující prioritou : body, skore, rozdíl, více vstřelených branek .      
V případě shodných výsledků pro baráž se rozhodne penaltovým rozstřelem, viz 1. část ligy. Tento rozstřel se provádí co nejdříve po zjištění nerozhodnosti.                   

Rozhodčí:
Všechny kluby nahlásí seznam rozhodčích pro následující rok. Doporučený počet je 5 rozhodčích. Komise rozhodčích složená ze zástupců jednotlivých klubů rozdělí rozhodčí do dvou kategorií. Skupina A pro rozhodčí s více zkušenostmi a skupina B pro začínající rozhodčí  ( respektive rozhodčí s malým počtem odpískaných zápasů a méně zkušenostmi ). Cílově nebude možno nasadit společně na jeden zápas rozhodčí ze skupiny B a předpokládaně se budou na finálové zápasy nasazovat přednostně rozhodčí ze skupiny A.

JURY:
Všechny kluby nahlásí jména lidí pro JURY pro následující sezónu s tím, že z tohoto seznamu lidí bude vytvářena JURY na jednotlivých kolech. V případě neúčasti lidí ze seznamu JURY vzniklou situaci řeší pořadatel. JURY  bude mít pravomoce zasahovat do řízení jednotlivých ligových kol a dávat úkoly případně doporučení organizátorům a pořadateli.

Organizace turnajů:
Propozice a veškeré materiály budou zasílány na e-mailové adresy všech účastníků ligy. Tento seznam je mořno na kterémkoliv ligovém kole upřesňovat.
Doporučuje se, aby v propozicích byly stanoveny funkce pro organizátory ligových kol včetně uvedení jmen u těchto funkcí. ( např. ředitel turnaje, vedoucí protokolu – zapisovatel, technická četa, signalizace, JURY – tříčlenná )
   © 2012 - NETA - ALL RIGHTS RESERVED